Skip to main content

Com provar un fusible de ceràmica

Els fusibles ceràmics actuen com un dispositiu de seguretat que interromp la font d'alimentació elèctrica quan es produeixen sobrecàrregues o sobrecàrregues elèctriques. Els filaments de filferro intern, prim, es fonen i detenen el corrent elèctric per evitar danys a un aparell o un altre dispositiu elèctric. Un propietari pot determinar si un vidre es fon en fer una inspecció visual i es busca un trencament al fil prim i una decoloració marró al centre del fusible. Tanmateix, un fusible de ceràmica no mostra danys a la inspecció visual. L’única manera de provar un fusible de ceràmica és saber si el fusible s’ha buat.

Els fusibles ceràmics bufats deixen de funcionar els aparells.

Pas 1

Apagueu l'alimentació de l'aparell o d'un altre dispositiu elèctric si el dispositiu està cablejat. Si l'aparell té un endoll, desconnecteu el cable d'alimentació.

Pas 2

Configureu un ohmímetre o un marcador multímetre a zero. Els multímetres llegeixen tant volts com ohms. Si utilitzeu un multímetre, configureu el multímetre al paràmetre ohm.

Pas 3

Toqueu un extrem del terminal de fusibles amb la sonda de prova negra i l'altre extrem del terminal de fusibles amb la sonda de prova vermella.

Pas 4

Llegiu la pantalla de l'ohmèmetre. Si la pantalla mostra l’agulla a zero o la pantalla digital mostra zero, el fusible està en bones condicions. Qualsevol altra lectura per sobre del zero indica que el fusible ja no funciona i que s’ha buat.