Skip to main content

Com desfer-se del trèvol sense fer malbé l'herba

El trèvol s'ha convertit en una de les males herbes anuals de fulla ampla més destacades del nord dels Estats Units des de la dècada de 1940 i 1950, quan era popular afegir llavors de trèvol a les llavors de blauques del Kentucky. Afegint llavors de trèvol a la llavor de bluegrass, es va millorar la qualitat del farratge i es va estendre la temporada de pasturatge per al bestiar. El trébol es reprodueix a través de llavors, estenent-se de forma agressiva per sobre i per sota dels sistemes arrelats a terra. Ataca aquesta molèstia mitjançant l'ús d'herbicides postemergents sense danyar la gespa.

Mata el trèvol abans de fer-se càrrec de la gespa.

Pas 1

Compra un herbicida etiquetat per matar el trèvol. Trieu un herbicida amb una llista de principis actius que inclogui 2-4D, mecoprop i dicamba. Aquest herbicida de tres vies és segur per a totes les herbes, si s'aplica correctament.

Pas 2

Seguiu les instruccions de l’etiqueta de l’herbicida per aplicar l’herbicida a la gespa. Poseu en pràctica l’aplicació de l’herbicida durant els mesos d'abril a juliol Tingueu en compte la proporció de dilució i aplicació de gespa de Sant Agustí i centpeus per evitar danys a aquestes espècies.

Pas 3

Tractar taques petites de trèvol que apareixen al pati després de l’aplicació inicial, especialment a Sant Agustí i al centpeus. Utilitzeu el mateix herbicida per al tractament tàctil que usava inicialment.