Skip to main content

Bricolatge: com eliminar les formes concretes

El formigó, un dels materials més bàsics utilitzats en la construcció, és una barreja de ciment Portland, calç i un agregat, normalment de grava o pedra, que es barreja amb aigua i es pot formar gairebé amb qualsevol forma que es pugui imaginar. Un cop s’ha abocat l’estructura de formigó i s’hagi guarit fins que siguin dures, s’haurien de retirar les formes utilitzades per mantenir la seva forma durant l’enduriment. El procediment garanteix una eliminació suau i evita danys a les superfícies i vores encara vulnerables.

Pas 1

Prepareu les formes concretes per a l'eliminació eliminant totes les panys i les estelles que s’utilitzen per recolzar i apuntalar els formularis.

Pas 2

Elimineu tots els fleixos de metall o de fusta que s’utilitzin per reforçar les cantonades o vores superiors de les formes, així com totes les ungles dúplex que fixin les cantonades o el revestiment.

Pas 3

Toqueu suaument la cara superior i exterior de les plaques de la forma amb un martell per desallotjar la forma i trencar el vincle superficial que es produeix durant la colada i la curació.

Pas 4

Aixequeu els formularis o formant plaques allunyats del formigó, i tingueu precaució de no fer xip o escombrar les superfícies de formigó.