Skip to main content

L'Elecció De L'Editor, 2020

Tipus de revestiment mural

Tipus de revestiment mural

Els panells de paret són un element arquitectònic instal·lat sovint en edificis residencials o comercials. Els panells decoratius de paret estan instal·lats sobre les parets per afegir estètica, mentre que es poden afegir altres tipus de panells per les seves característiques funcionals o estructurals. Hi ha moltes varietats de panells ...